Oferta

Zakres usług Biura Rachunkowego BUCHALTER:


PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

• bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych w księgach podatkowych,
• prowadzenie ewidencji środków trwałych i ewidencji wyposażenia,
• ustalenie i przygotowanie miesięcznych lub kwartalnych rozliczeń oraz przelewów z tytułu zaliczek na podatek dochodowy,
• sporządzenie zeznania rocznego (PIT-36, PIT-36L) oraz złożenie zeznania drogą elektroniczną do Urzędu Skarbowego.


RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH / KARTA PODATKOWA

• ewidencjonowanie wartości przychodu dla poszczególnych stawek ryczałtowych,
• prowadzenie wykazu środków trwałych,
• obliczanie miesięcznych lub kwartalnych rozliczeń i przygotowanie przelewów z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego,
• sporządzenie zeznania rocznego (PIT-28 / PIT-16A) oraz złożenie zeznania drogą elektroniczną do Urzędu Skarbowego.

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG - VAT

• bieżące ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych na potrzeby podatku VAT,
• sporządzenie rejestrów VAT sprzedaży i zakupów,
• wystawianie faktur VAT w imieniu klientów (na życzenie klienta),
• przygotowanie miesięcznych lub kwartalnych deklaracji i przelewów na podatek od towarów i usług (VAT-7, VAT-7K, VAT-7D).


OBSŁUGA KADROWO - PŁACOWA I ZUS

• sporządzanie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych (umów zlecenia i umów o dzieło),
• prowadzenie akt osobowych pracowników wraz z niezbędną dokumentacją,
• ustalanie wymiaru urlopu dla pracowników,
• wystawianie świadectw pracy oraz zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
• sporządzanie list płac, rachunków do umów cywilnoprawnych,
• przygotowanie i przesyłanie do ZUS deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych
• przygotowanie deklaracji związanych z zatrudnieniem pracowników na potrzeby Urzędu Skarbowego (PIT-4, PIT-8A),
• sporządzanie rocznych informacji o dochodach oraz rocznego obliczenia podatku (PIT-11, PIT-40).


POZOSTAŁE USŁUGI:

• rozliczenia PIT (PIT-36, PIT-37) dochodów osiąganych w Polsce i za granicą (Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Holandia, Belgia i inne),
• rozliczenia PIT dochodów z papierów wartościowych (PIT-38),
• rozliczenia PIT dochodów z tytułu zbycia nieruchomości lub praw majątkowych (PIT-39),
• przygotowywanie i rozliczenia deklaracji dotyczących podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn,
• sporządzanie wniosków o zwrot VAT za materiały budowlane (VZM-1),
• pomoc przy założeniu działalności gospodaczej oraz przygotowywanie wniosków (UP, PFRON) o dofinansowania na rozpoczęcie działalności,
• przygotowywanie rejestrów i deklaracji na potrzeby opłat środowiskowych
• wyprowadzanie zaległości księgowych i podatkowych,
• przygotowywanie sprawozdań do GUS, NBP, dokumentacji finansowej do wniosków kredytowych i leasingowych


Mają Państwo inną sprawę? Proszę zadzwonić, napisać lub odwiedzić nas w naszej siedzibie.

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur pharetra dapibus pharetra. Donec interdum eros eu turpis pharetra et hendrerit est ornare. Etiam eu nulla sapien. Nullam ultricies posuere nunc, eget mollis nulla malesuada quis.